Used VOLVO Trucks for Sale

2013 (13) Volvo FM

POA

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x2
Reg Year2013 (13)

2015 (15) Volvo FM

£24,750 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeBox
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config4x2
Reg Year2015 (15)

2014 (64) Volvo FM

£16,750 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config6x2
Reg Year2014 (64)

2013 (13) Volvo FL

£10,750 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeBox
MakeVolvo
ModelFL
Axle Config4x2
Reg Year2013 (13)

2008 (57) Volvo FM

£8,750 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x4
Reg Year2008 (57)

2013 (63) Volvo FE

£6,950 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeFlatbed
MakeVolvo
ModelFE
Axle Config4x2
Reg Year2013 (63)

2012 (12) Volvo FL FLL240 4X2 L1H1

£6,750 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeBox
MakeVolvo
ModelFL FLL240 4X2 L...
Axle Config4x2
Reg Year2012 (12)

1995 (M) Volvo FL6

£3,500 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFL6
Axle Config4x2
Reg Year1995 (M)