Used VOLVO Trucks for Sale

2013 (13) Volvo FM

POA

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x2
Reg Year2013 (13)

2014 (14) Volvo FM

£18,750 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config6x2
Reg Year2014 (14)

2014 (64) Volvo FM

£16,750 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config6x2
Reg Year2014 (64)

2008 (08) Volvo FM

£12,750 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSkip Loader
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x4
Reg Year2008 (08)

2008 (57) Volvo FM

£8,750 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x4
Reg Year2008 (57)

2012 (12) Volvo FL FLL240 4X2 L1H1

£6,750 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeBox
MakeVolvo
ModelFL FLL240 4X2 L...
Axle Config4x2
Reg Year2012 (12)